Nieuwsbericht

18 december 2023

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen ziekenhuizen’, ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen revalidatiecentra’ en ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen. Deze richtlijn zal door de KNOV en het NHG worden verwerkt in de herziene multidisciplinaire richtlijn Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding (schorten)
  • Chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers
  • Pasvormtest (fittest)
  • Oogbescherming
  • Beschermende hoofdbedekking
  • Overschoenen en laarzen

Daarnaast komen onder andere ook aspecten met betrekking tot effectiviteit, noodzakelijkheid, hergebruik en duurzaamheid aan bod.

Je kunt de SRI-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen vinden op www.sri-richtlijnen.nl/pbm en binnenkort ook in de richtlijnendatabase (FMS).