Nieuwsbericht

17 mei 2024
In de week van 20 mei start de IGJ een onderzoek naar infectiepreventie in de eerstelijns verloskundigenpraktijk. De IGJ doet dit onderzoek in het kader van het toezicht op pandemische paraatheid.

"De coronapandemie ligt alweer enige tijd achter ons, maar zeker is dat we in de toekomst te maken gaan krijgen met nieuwe (grootschalige) uitbraken van infectieziekten." aldus de IGJ. Om goed voorbereid te zijn op een volgende pandemie is het volgens de IGJ van belang om infectiepreventie op orde te hebben en te houden. Daarom doen ze dit jaar in een aantal zorgsectoren onderzoek naar de infectiepreventie maatregelen. De eerstelijns verloskunde is een van deze sectoren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De IGJ baseert haar toezicht op de hygiëne richtlijn van de KNOV en NHG (2018). Tijdens een bezoek van circa een uur willen ze van de verloskundigen in de praktijk uitleg krijgen over het hygiënisch handelen en een rondleiding maken door de praktijk. Na dit bezoek krijgt de zorgaanbieder een conceptverslag voor een controle op feitelijke onjuistheden. De verslagen worden niet openbaar gemaakt. Aan het eind van dit onderzoek brengt de IGJ een samenvatting van de bevindingen voor de eerstelijns verloskunde naar buiten.

Meer weten over infectiepreventie?