Nieuwsbericht

01 maart 2024

De SRI-richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten is gepubliceerd. Deze richtlijn geeft advies voor medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg en beschrijft de reiniging en desinfectie van ruimten (oppervlakken), meubilair en voorwerpen in zorginstellingen die niet zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel volgens de verordening medische hulpmiddelen (Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745).

De richtlijn is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de uitvoering of het opstellen van beleid op het gebied van infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. De richtlijn wordt door de KNOV en het NHG waar mogelijk en indien relevant verwerkt in de herziene multidisciplinaire richtlijn Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

De richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten betreft de (gedeeltelijke) herziening van de WIP-richtlijnen ‘Reiniging en Desinfectie van ruimten’, ‘Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie’, de WIP-richtlijn ‘Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie’ en ‘Reiniging en desinfectie: validatie’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Op termijn worden de onderwerpen over reiniging en desinfectie van instrumentarium en hulpmiddelen aan deze richtlijn toegevoegd. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Publicatie en implementatie
Je kunt de SRI-richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl