Nieuwsbericht

13 februari 2024

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de richtlijn Isolatie en de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker gepubliceerd. Beide richtlijnen zullen door de KNOV en het NHG waar mogelijk en indien relevant worden verwerkt in de herziene multidisciplinaire richtlijn Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Richtlijn Isolatie

De richtlijn Isolatie richt zich op de huidige maatstaven voor passende zorg om verspreiding van infectieziekten of (potentieel) pathogene micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen. De richtlijn Isolatie betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Indicaties voor isolatie’, ‘Bouw- en inrichtingseisen: Ventilatie isolatiekamers’, ‘Aerogene isolatie’, ‘Aerogene isolatie kinderen’, ‘Contactisolatie’, ‘Contactisolatie kinderen’, ‘Druppelisolatie’, ‘Druppelisolatie kinderen’, ‘Strikte isolatie’, ‘Strikte isolatie kinderen’, ‘Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten’ en ‘Waterpokken’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn isolatie die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is.
Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker

De richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker richt zich op de methode van en de middelen voor handhygiëne en de te nemen maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne door de zorgmedewerker. Aangezien handhygiëne en persoonlijke hygiëne generieke onderwerpen zijn waar iedere zorgmedewerker dagelijks mee te maken heeft, is deze richtlijn bedoeld voor zowel zorgprofessionals betrokken bij het opstellen van (kwaliteits)beleid voor infectiepreventie als zorgprofessionals tijdens hun uitvoerende zorgwerkzaamheden in zorginstelling en de wijkverpleging.

Publicatie en implementatie

Je kunt de SRI-richtlijnen Isolatie en Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.