Nieuwsbericht

25 maart 2024

De SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces is gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen om contaminatie met urine en feces te voorkomen bij het opvangen en afvoeren van deze lichaamsvloeistoffen binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van de generieke WIP-richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen, de WIP-richtlijn Urinelozing en stoelgang (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen) en de WIP-richtlijn Verzorging: urinelozing en stoelgang (revalidatiecentra). Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. De aanbevelingen zijn generiek opgesteld en gelden voor de genoemde zorgdomeinen. Indien noodzakelijk zijn er per zorgdomein specifieke en/of afwijkende aanbevelingen geformuleerd. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

MDR Infectiepreventie en hygiëne

De richtlijn is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de uitvoering of het opstellen van beleid op het gebied van infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. De richtlijn wordt door de KNOV en het NHG waar mogelijk en indien relevant verwerkt in de herziene multidisciplinaire richtlijn Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Publicatie en implementatie

Je kunt de SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl