Richtlijn

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 09 april 2018

De richtlijn 'Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk' is een gezamenlijke richtlijn van de KNOV en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

De richtlijn behandelt de volgende hoofdstukken:

De richtlijn wordt momenteel herzien door de NHG en de KNOV.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma