Nieuwsbericht

31 oktober 2023

Wanneer je als versiekundige ingeschreven staat in het deelregister Uitwendige versie, investeer je tijdens je registratieperiode een aantal uren in deskundigheidsbevordering. Omdat er op dit moment nog geen scholingsaanbod is, bieden we versiekundigen hiervoor een compensatieregeling aan. Hierover lees je meer in dit bericht.  

Compensatieregeling deskundigheidsbevordering  

Volgens de eisen van herregistratie, investeren versiekundigen tijdens de registratieperiode van 5 jaar, 20 uur in deskundigheidsbevordering Uitwendige versie. We komen versiekundigen hierin tegemoet met een compensatie van 4 uur, verdeeld over de categorieën, zodat dit in totaal 16 uur wordt.   

Wat betekent dit wanneer je ingeschreven staat in het deelregister Uitwendige versie?  

Je investeert 16 uur in deskundigheidsbevordering, tijdens de registratieperiode van 5 jaar. Deze 16 uur is onderverdeeld in:  

  • 3 uur hands-on bijscholing voor uitwendige versie   
  • 3 uur multidisciplinaire scholing voor uitwendige versie  
  • 10 uur MIO op het gebied van uitwendige versie  
  • Daarnaast verricht je elk jaar minimaal 10 versies. Alle versies die je verricht, registreer je in het registratieplatform.  

De punten die je behaalt voor het deelregister Uitwendige Versie, tellen ook mee voor de 200 punten per 5 jaar die nodig zijn voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.  

Organiseer zelf je scholing  

Je hebt de mogelijkheid om binnen je eigen praktijk of regio zelf scholingen, onderwijs of bijeenkomsten te organiseren. Zo kun je ook zelf voorzien in een scholingsaanbod voor deskundigheidsbevordering. Bovendien stimuleert het de samenwerking met collega-versiekundigen en blijven de kosten op die manier laag.   
Ook regio-overstijgende vormen van onderwijs of overleg zijn aan te raden ter inspiratie, bevordering van samenwerking, en het bewaken van de kwaliteit. Ga voor informatie over het aanvragen van accreditatie naar de website van het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.  

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.