Nieuwsbericht

09 januari 2024
Update aanlevering Perined 

Op 9 januari 2024 hebben alle praktijken de jaarlijkse brief van Perined ontvangen waarin Perined oproept tot het aanleveren van de cijfers over het afgelopen jaar.  

De KNOV blijft bij haar advies om niet bij te betalen voor aanlevering aan Perined. 

In januari 2023 hebben we geadviseerd niet bij te betalen voor aanlevering aan Perined, dit omdat deze kosten niet opgenomen zijn in het maximumtarief verloskundige zorg. We kunnen ons voorstellen dat dit tot verwarring leidt, ook omdat Perined aangeeft dat dit een wettelijke verplichting is. In dit bericht leggen we uit waarom ons advies blijft om niet te betalen voor aanlevering. 

Om de gemaakte kosten van de transitie naar HL7v3 te dekken voor de softwareleveranciers zijn er vier opties: 

  1. De kosten worden doorberekend naar de cliënt, we verwachten dat cliënten niet bereid zijn hiervoor te betalen en dat er niet aangeleverd kan worden 
  2. De kosten worden doorberekend aan de verloskundige, zij moet dit dus van haar eigen inkomen betalen aangezien dit niet in haar tarief zit 
  3. De softwareleveranciers betalen de kosten zelf als investering 
  4. De overheid betaalt door middel van een subsidie 

Als verloskundigen betalen voor aanlevering (optie 2) betekent dit dus dat zij deze bijdrage uit eigen inkomen betalen (aangezien dit geen onderdeel is van het tarief). Dit is wat ons betreft niet hoe het hoort.  

Doorberekenen naar de cliënt is voor ons ook geen oplossing. Softwareleveranciers willen de kosten niet zelf dragen. Dit betekent dat volgens ons de laatste optie is, om in gesprek te gaan met VWS. En deze gesprekken lopen op dit moment ook. In de gesprekken hopen we met elkaar te komen tot een passende oplossing, tegen aanvaardbare kosten. 

Dit is op dit moment de stand van zaken per VIS: 

  • Aanlevering via Onatal is op dit moment mogelijk over 2023 per dossier. Voor 2022 moet Onatal dit inrichten. Sommige berichten geven een foutmelding, een zestal kun je zelf oplossen (zie Perined | Aanlevering 2022/2023). De overige meldingen zijn technische fouten in het bericht. Deze zijn helaas nog niet opgelost. Je betaalt €1,50 excl. BTW per aangeleverd record. 
  • Aanlevering via Orfeus was en is mogelijk over 2022 en 2023. De datakwaliteit van aangeleverde gegevens moet nog verbeterd worden, maar dit kun je gewoon aanleveren. Op dit moment is, voor zover bij ons bekend, aanlevering gratis voor 2022 en 2023. 
  • Aanlevering via Vrumun was en is mogelijk en er zijn op dit moment geen grote problemen. De invulinstructie is handig om te zien wat wel en niet ingevuld moet worden. Voor records met een bevallingsdatum of à terme datum tot 1 juli 2023 betaal je €1,50 per record. Het versturen van records na deze datum is kosteloos. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de helpdesk.