Nieuwsbericht

20 november 2023

Het project Verbeteren van Datakwaliteit loopt inmiddels een jaar en gaat richting afronding.

Eind 2022 is de werkgroep gestart met het in kaart brengen van knelpunten in de datajourney. Het gaat dan over de route van de dossiergegevens tot en met rapportage in mijnPerined. In een haalbaarheidsstudie met 16 onderwerpen is begin 2023 alle informatie die vanuit de VIS naar Perined wordt verstuurd (de kernset) in kaart gebracht – per VIS. Een omvangrijke klus want in de verwerking van gegevens van dossier tot en met mijnPerined zitten grofweg zes stappen. Hierbij gaat het om:

  1. vastleggen en opslaan in het dossier
  2. selecteren
  3. versturen, waarbij gegevens omgezet worden naar de algemene uitwisselingsstandaard
  4. ontvangst bij Perined met eerste foutcontrole en verwerking van de berichten
  5. verwerking bij Perined, o.a. berekenen van gegevens en stroomlijnen met historische data
  6. invoer in mijnPerined (spiegelinformatie).

De werkgroep heeft het proces van stap 1 en 2 grondig bestudeerd en informatie opgevraagd bij de VIS’en. Perined heeft de overige vier stappen in kaart gebracht. De knelpunten zijn opgenomen in een knelpuntenlijst met een advies voor het oplossen van de knelpunten inclusief de partijen die hierbij betrokken moeten worden. Een deel van de knelpunten is al opgelost en is meegegaan in nieuwe releases, bijvoorbeeld bij mijnPerined. Voor het resterende deel wordt een plan gemaakt. Onze uitgebreide rapportage is nog in ontwikkeling en wordt eind 2023 opgeleverd.

Nieuwe instructie voor aanlevering* naar Perined

Bij het vastleggen en opslaan van gegevens in het dossier is het belangrijk dat alle verloskundigen op dezelfde manier registreren. Daarvoor werd eerder al een instructie per VIS samengesteld door Perined, de VIS’en en KNOV. Deze instructies zijn we aan het herzien en verbeteren. De vernieuwde versies ondersteunen bij het aanleverproces. Eind dit jaar worden de nieuwe werkinstructies opgeleverd en daarmee is dit project afgerond.

Jaarplan 2024

Hoewel dit ZonMw-project nu bijna afloopt, gaan we in 2024 door met het aanpakken van de gevonden knelpunten. Hoe hoger de datakwaliteit van de gegevens over de verloskunde, hoe sterker we staan in het gesprek met andere stakeholders en hoe beter we kunnen werken aan waardegedreven zorg, zie ook pagina 13 van het jaarplan 2024 (na inloggen te vinden bij de ALV-stukken).

Heb je nog vragen over dit project of over de aanlevering naar Perined? Log in op Mijn KNOV, ga naar Mijn Helpdesk en stel daar je vraag.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de kwaliteitsgelden van ZonMw.

*Voor de laatste stand van zaken over aanlevering van gegevens naar Perined en bekostiging, lees dan het nieuwsbericht Voorzichtig positief: Perined-aanleveringen Vrumun met bevallingsdatum na 1 juli 2023 kosteloos  - KNOV