Prenataal huisbezoek JGZ

Laatste update: 05 november 2021
Plaatsingsdatum: 22 september 2021

Naar aanleiding van de beoogde wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) per 1 januari 2022, heeft het NCJ een handreiking Prenataal huisbezoek opgesteld in opdracht van VWS. De handreiking is opgesteld als samenwerkingskader voor alle professionals die bij de zorg voor zwangeren betrokken zijn. Verschillende partijen uit de jeugd- en geboortezorg, waaronder de KNOV, maakten deel uit van het expertiseteam van het NCJ om hier input voor te geven. De handreiking geeft kaders aan voor de uitvoering, maar schrijft de uitvoering niet tot in detail voor, omdat dit voor elke regio anders kan zijn. Op lokaal en regionaal niveau zijn de partijen samen aan zet om hun samenwerking vorm te geven en uitvoeringsafspraken te maken aangepast aan hun specifieke situatie.

De KNOV ondersteunt bij implementatie van prenataal huisbezoek

We hebben in de huidige aanvraag voor onze Kwaliteitsgelden bij ZonMw een project opgenomen voor de ‘Implementatie van het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’, gericht op de verloskundige. In de handreiking zit een samenvattingskaart voor signaleerders. Maar wat betekent de beschikbaarheid van dit prenatale huisbezoek door de JGZ nu precies voor jou als verloskundige, en voor de zorg die je levert? Wat biedt het wel, en wat niet? In ons project gaan we dit praktisch invullen.

  • Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Hierna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, ondertekend is door de Koning en de minister van VWS en is gepubliceerd in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Naar verwachting is de ingangsdatum 1 januari 2022. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.

    Momenteel biedt een aantal gemeenten al een prenataal huisbezoek door de JGZ aan. Met de wetswijziging wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 2022 gaan aanbieden. Concreet betekent de wetswijziging dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is.

  • De jeugdverpleegkundige kent het sociale domein en heeft de benodigde expertise om een zwangere en haar gezin in een kwetsbare situatie te begeleiden. Ook kan er zo voor de geboorte al het vertrouwen worden opgebouwd met de (aanstaande) ouders en kan er continuïteit worden geboden. Het prenataal huisbezoek aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start. Met het actieprogramma wordt gestimuleerd dat partijen rondom de eerste 1000 dagen van een kind lokaal de handen ineenslaan om meer kinderen een kansrijke start te bieden.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Werkgroepen

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma