Nieuwsbericht

07 juni 2022
Handvatten voor verloskundigen prenataal huisbezoek JGZ per 1 juli 2022

Per 1 juli treedt er een wetswijziging van de Wet Publieke Gezondheid in werking waardoor gemeenten een Prenataal Huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten kunnen aanbieden. Verloskundigen hebben hierin een signalerende en toeleidende rol.

In de huidige situatie worden huisbezoeken vanuit JGZ veelal alleen in de postnatale periode gedaan terwijl de prenatale fase juist van grote invloed is op de ontwikkeling van het gehele leven van een kind. Door het huisbezoek in de prenatale fase aan te bieden is er een mogelijkheid om ouders in een kwetsbare situatie vroegtijdig passende interventies aan te bieden om een zo goed mogelijke start te creëren voor het kind en daarmee zijn of haar verdere toekomst.

Hoe gaat het in zijn werk?
De jeugdverpleegkundige kan door middel van het (vrijwillige) prenataal huisbezoek al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. De verloskundige vervult dus een signalerende rol. Ieder mens kan signaleren, echter de signalen bespreken vraagt vaardigheden en vertrouwen. Daarom heeft de KNOV een document opgesteld met suggesties en aanbevelingen voor verloskundigen waarin handvatten worden geboden om de rol van de verloskundige bij de implementatie van het Prenataal Huisbezoek JGZ vorm te geven. Je vindt het document hier.

Wij houden jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen (webinars, interviews en verhalen van ervaringsdeskundigen) aangaande dit onderwerp. Daarnaast verschijnt er binnenkort ook een podcast en wordt er gewerkt aan een platform waar verloskundigen hun ervaringen over het Prenataal Huisbezoek kunnen delen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Susanne van Doornik, projectleider PHB-JGZ/Positieve Gezondheid, via svandoornik@knov.nl