Nieuwsbericht

29 april 2021

Door een wijziging in de wet Publieke Gezondheidszorg krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente belegt deze taak bij dezelfde organisatie die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. Door de val van het kabinet wordt de wet op z’n vroegst 1 januari 2022 ingevoerd.

De KNOV is ondertussen goed aangesloten bij het voorbereidingsproces, en maakt deel uit van de werkgroep van het ministerie en van de expertisegroep van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). Het NCJ maakt namelijk in opdracht van het ministerie van VWS de ‘Handreiking Prenataal Huisbezoek voor zwangeren in een kwetsbare situatie’.

Interactieve bijeenkomst 19 mei

Het NCJ organiseert ter voorbereiding op de Handreiking een interactieve bijeenkomst voor verloskundig zorgverleners (zowel werkzaam in het veld als in de ziekenhuizen). Juist vanwege de kennis en ervaringen met zwangeren/gezinnen in de eerste 1000 dagen en de rol in signaleren en toeleiden.

De vraag die tijdens de bijeenkomst wordt besproken is: “Hoe kan de uitvoering van het prenataal huisbezoek (PHB) door de JGZ voor zwangeren in kwetsbare situaties het beste vormgegeven worden, zodat het aansluit bij ouders/gezinnen èn bij de uitvoering?”

De opgehaalde input en ervaringen vanuit de verloskundige zorg worden vervolgens verwerkt in de Handreiking. Voor verloskundigen zal deze bijeenkomst plaatsvinden op woensdag 19 mei van 15.30 tot uiterlijk 17.30 uur. Behalve met de verloskundigen organiseert het NCJ ook bijeenkomsten met de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg en gemeenten.

Deze digitale meeting van het NCJ is gepland in samenspraak met de KNOV. We hopen op een actieve participatie om de Handreiking goed inhoud te geven en aan te laten sluiten bij het werkveld. Mocht je verhinderd zijn, maar wel suggesties of aanbevelingen hebben voor het NCJ, zet ze dan op de mail naar Patricia Jansen (pjansen@knov.nl).