Nieuwsbericht

15 oktober 2020

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden.

De KNOV is betrokken bij de planvorming voor de implementatie. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkelingen.

Bekijk via deze website het wetsvoorstel.