Nieuwsbericht

07 november 2019

Vanuit het ministerie van VWS is wetgeving in voorbereiding met betrekking tot huisbezoek door de Jeugdgezondheidzorg (JGZ). VWS wil gemeenten gaan verplichten, indien een huisbezoek noodzakelijk is, deze zorg ook door de gemeente moet worden ingekocht.

Het wetgevingstraject loopt nog. Mocht je dus benaderd worden door de JGZ, dan is het goed te weten dat de wet nog niet ingevoerd is. In het wetgevingstraject heeft de KNOV het standpunt dat de verloskundige de spil is in de prenatale zorg. De KNOV streeft ernaar dat de signaleringsfunctie van de verloskundige bepalend is, in overleg met de client, of een prenataal huisbezoek door de JGZ nodig is.