Nieuwsbericht

08 juni 2021

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is vanaf nu te vinden op de programma website Kansrijke Start. Op deze pagina staan nieuwsberichten rondom het wetsvoorstel en inspirerende voorbeelden van organisaties en gemeenten die voorbereidingen treffen voor het prenataal huisbezoek door de JGZ.

Stand van zaken

VWS heeft het NCJ opdracht gegeven om een handreiking voor de implementatie van het PHB JGZ te ontwikkelen. Dit naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarin gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. De te verwachten ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. Het PHB JGZ is primair bedoeld om zwangeren/gezinnen in een kwetsbare situatie al in een vroeg stadium meer of beter passende ondersteuning te kunnen bieden, zodat het (komende) kind (en het gezin) een goede start kan krijgen. Dit wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op de jeugdgezondheidszorg maar ook op andere partijen zoals de geboortezorg en gemeenten. Ofwel het is een ontwikkeling die alle partijen die betrokken zijn bij zwangeren en hun gezinnen raakt. Om te komen tot een handreiking waarmee alle betrokkenen zijn geholpen heeft het NCJ een projectteam samengesteld. Daarnaast is er een breed georiënteerd expertise team geformeerd dat actief meeleest met de ontwikkeling van de handreiking. In dit team zijn de kraamzorg, KNOV, NVOG, CPZ, V&VN, AJN, JGZ managers, cliëntvertegenwoordiging, gemeenten en kenniscentra vertegenwoordigd.