Nieuwsbericht

04 november 2021

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft de handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ beschikbaar gesteld. Deze handreiking is door het NCJ opgesteld in opdracht van VWS, naar aanleiding van de beoogd wetswijziging voor het ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ). Hiermee krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan de zwangere en/of het gezin in een kwetsbare situatie te bieden. De wetswijziging werd in juni 2021 door de Tweede Kamer aangenomen, de Eerste Kamer stemt waarschijnlijk binnenkort over de wetswijziging.

Doel van de handreiking

De handreiking is opgesteld als samenwerkingskader voor alle professionals die bij de zorg voor zwangeren betrokken zijn. Verschillende partijen uit de jeugd- en geboortezorg, waaronder de KNOV, maakten deel uit van het expertiseteam van het NCJ om hier input voor te geven. De handreiking geeft kaders aan voor de uitvoering, maar schrijft de uitvoering niet tot in detail voor, omdat dit voor elke regio anders kan zijn. Op lokaal en regionaal niveau zijn de partijen samen aan zet om hun samenwerking vorm te geven en uitvoeringsafspraken te maken aangepast aan hun specifieke situatie.

Ingangsdatum van het PHB JGZ

Op dit moment zijn we nog in afwachting wanneer en vervolgens hoe de stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel verloopt. De verwachte ingangsdatum voor het traject PHB JGZ is nog steeds 1 januari 2022. Of dit definitief doorgaat houden we nauwlettend in de gaten, en laten we jullie weten zodra het bekend is.

De KNOV ondersteunt bij implementatie van prenataal huisbezoek

We hebben in de huidige aanvraag voor onze Kwaliteitsgelden bij ZonMw een project opgenomen voor de ‘Implementatie van het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’, gericht op de verloskundige. In de handreiking zit een samenvattingskaart voor signaleerders. Maar wat betekent de beschikbaarheid van dit prenatale huisbezoek door de JGZ nu precies voor jou als verloskundige, en voor de zorg die je levert? Wat biedt het wel, en wat niet? In ons project gaan we dit praktisch invullen.

Webinar

Wil je al meer weten over het PHB JGZ? Op donderdag 18 november presenteert het CPZ samen met een aantal partijen, waaronder de KNOV, een online webinar over het prenataal huisbezoek JGZ. Je kunt je hier aanmelden.

Meer informatie

Op de website van Kansrijke Start is ook al wat informatie over het PHB JGZ te vinden, er staan onder andere een paar praktijkvoorbeelden vermeld, en er is een FAQ te vinden.
De volledige handreiking inclusief bijlagen (zoals de informatiefolder voor ouders) vind je op de website van het NCJ. 

De eerste duizend dagen

De eerste duizend dagen van een kind bepalen in sterke mate zijn of haar kans op een goede toekomst. Het is daarom belangrijk dat elk kind de best mogelijk start krijgt. Het wetsvoorstel is er dan ook op gericht om met een PHB door de jeugdverpleegkundige al in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap te bepalen of er extra hulp of ondersteuning nodig is voor een zwangere en/of een gezin. Een PHB JGZ is altijd een vrijwillige keuze van een zwangere vrouw en/of het gezin.

Heb je vragen over dit onderwerp, mail of bel dan met Patricia Jansen, Senior Programmamanager preventie: pjansen@knov.nl of 088 - 88 83 930.