Nieuwsbericht

13 juli 2023
KNOV, NVOG en Federatie van VSV’s verkennen gezamenlijk het traject om tot één kwaliteitsregister klinisch verloskundigen te komen

De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd tussen de KNOV, de werkgroep Klinische Verloskunde NVOG (werkgroep KV), de NVOG en de Federatie van VSV’s (Federatie) met betrekking tot het kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen. 

De KNOV, werkgroep KV en NVOG hebben de Federatie gevraagd of zij bereid zou zijn het register onder haar organisatie te plaatsen en in gezamenlijkheid één register voor klinisch verloskundigen vorm te geven. De regie en kennis hierover liggen bij beide beroepsgroepen, de Federatie is gevraagd als onafhankelijke derde hierbij aan te sluiten.

Afgelopen week hebben alle drie de partijen ingestemd met een verder verkennend traject met elkaar. Hierin zullen we met elkaar kijken of er te komen is tot één register waar beide partijen achter kunnen staan en waarin de Federatie kan faciliteren. We zullen je gezamenlijk hiervan op de hoogte houden.

Hartelijke groet,

Maaike van Rijn, bestuurder KNOV, portefeuille klinische verloskunde
Mirjam Schubert, voorzitter werkgroep Klinische Verloskunde NVOG
Christianne de Groot, voorzitter NVOG                
Marije Droogendijk, voorzitter Federatie van VSV’s