Info

Laatste update: 15 december 2022
Plaatsingsdatum: 15 december 2022

 • Je kan voor verschillende vormen van bij- en nascholing punten halen. Dit kan ook in verschillende settings plaatsvinden. Zo is het ook mogelijk om accreditatie aan te vragen voor momenten van intervisie op het werk.

  Verder kan je ook punten binnen halen via:

  • Webinars
  • Cursussen/opleidingen
  • Congressen

  Ben je benieuwd naar het aanbod kijk dan op: nascholingsagenda

 • Er wordt in het nieuwe jaar een webinar met de accreditatiecommissie georganiseerd. Ook voor deze webinar zal accreditatie worden aangevraagd.

  Verder werken de categorieen en punten als volgt:

  • Categorie A: Geaccrediteerde bij- en nascholingen: De klinisch verloskundige neemt deel aan geaccrediteerde bij- en nascholingen, symposia, trainingen, etc. conform de door de KNOV en NVOG vastgestelde normen zoals vastgelegd in het opleidingsprofiel.
  • Categorie B: Geaccrediteerde vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen:
   • Hiervan moet er van de 5 registratiejaren minimaal gedurende 4 jaren élk jaar een geaccrediteerde training reanimatie pasgeborene worden gedaan.
   • Hiervan moet er van de 5 registratiejaren minimaal 2 keer een training reanimatie volwassene worden gedaan.
   • Hiervan moet er van de 5 registratiejaren minimaal 2 maal een geaccrediteerde multidisciplinaire training acute verloskunde worden gedaan.
   • Hiervan moet er van de 5 registratiejaren minimaal 2 maal een geaccrediteerde training CTG durante partu worden gedaan. 
  • Categorie C: Geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg: De klinisch verloskundige maakt deel uit van de lokale auditgroep. Zij neemt actief deel aan de perinatale audits en visitaties op de afdeling verloskunde en is medeverantwoordelijk voor de implementatie van adviezen die uit de visitatie en audit voortkomen. Zij zorgt samen met de gynaecologen voor de uitvoering van kwaliteitsrapportages zoals de LVR/PRN, IGZ, Zichtbare Zorg, etc. Deze activiteiten worden eventueel vastgelegd in het portfolio van de klinisch verloskundige.
  • Categorie D: Overige deskundigheidsbevordering: De klinisch verloskundige kent de landelijke obstetrische richtlijnen, ondersteunt de ontwikkeling ervan, neemt deel aan de implementatie van lokale protocollen en aan de totstandkoming van die protocollen. Ook neemt zij deel aan de complicatieregistratie, aan de gestructureerde bespreking van complicaties en is zij medeverantwoordelijk voor de implementatie van de aanbevelingen in bestaande en nieuwe protocollen.
 • In de nascholingsagenda van het kwaliteitsregister staan verschillende aanbieders van geaccrediteerde bij- en nascholing, trainingen, symposia e.d. Iedere aanbieder kan accreditatie aanvragen. Staat een bij- of nascholing, training, syposium o.i.d., die je als klinisch verloskundige graag zou willen volgen, er (nog) niet tussen? Attendeer de aanbieder (dat kan ook je eigen ziekenhuis zijn) op het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV informeert de bestaande aanbieders over de nieuwe deelregisters en de mogelijkheid scholingen voor specifieke vaardigheden, zoals voor klinisch verloskundigen, aan te bieden.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda