Nieuwsbericht

09 oktober 2023

Ben jij klinisch verloskundige en wil je weten wat de KNOV momenteel doet voor klinisch verloskundigen? In het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam had het team ons uitgenodigd (dank hiervoor!) en daarom ging KNOV-bestuurslid Maaike van Rijn langs om het team bij te praten over de lopende acties en projecten. 

Klinisch verloskundigen een zelfstandige beroepsgroep 

Maaike begon met duidelijk maken hoe belangrijk klinisch verloskundigen zijn voor het huidige bestuur. Toen ze vorig jaar aantrad heeft het bestuur in het jaarplan en de begroting daarom direct budget vrijgemaakt voor projecten voor de klinische collega’s. Klinisch verloskundigen vormen in Nederland de snelst groeiende groep verloskundigen. Zij vervullen een belangrijke rol in het ziekenhuis, met eigen taken en eigen verantwoordelijkheden en hun werkzaamheden en verantwoordelijkheid zijn de afgelopen jaren toegenomen. Een mooie ontwikkeling, maar er is nog te weinig aandacht voor de waardering en ondersteuning voor deze werkzaamheden. Daarom zet de KNOV zich in voor het versterken van de positie van klinisch verloskundigen en voor de zichtbaarheid van de klinisch verloskundigen en wat zij in het ziekenhuis doen. Dit moet leiden tot meer zeggenschap, een passende waardering, ondersteuning en scholing. Met het oog hierop zijn dit jaar gesprekken geweest met VWS en de NZA, onder andere over het kunnen openen van eigen DBC’s door klinisch verloskundigen.  

Maaike: “Klinisch verloskundigen vormen een eigen, zelfstandige beroepsgroep, die bijvoorbeeld ook binnen het Nederlandse tuchtrecht zelf aansprakelijk kan worden gehouden*. Wij vinden dat klinisch verloskundigen ook over hun eigen kwaliteit moeten beslissen. Natuurlijk in samenwerking met de andere partners in het team, maar wel zelf in the lead. Deze positie is echter nooit goed ondersteund, wat tot uiting komt bij kwaliteitseisen, zoals opleidingspunten.". 

Platform Klinisch verloskundigen 

Een van de speerpunten van het bestuur, gaf Maaike aan, is dan ook de bouw van een platform voor klinisch verloskundigen waar alle klinisch verloskundigen in Nederland onlangs een uitnodiging voor hebben ontvangen. Doel van dit platform is een onafhankelijk middel te bieden waar ervaring wordt uitgewisseld, protocollen gedeeld, en waar kwaliteitsdocumenten en relevante studies in staan. Bij de start worden nog veel meer wensen opgehaald, onder andere in een kick-off meeting op 31 oktober in Utrecht.  Ben jij klinisch verloskundige? Dan hopen we van harte je hier te zien. Inschrijven kan via: Uitnodiging platforms 31 oktober! - KNOV.

Register klinisch verloskundigen 

Het team van Ikazia had ook wat vragen over het nieuw op te richten, gezamenlijke register met de NVOG. Maaike gaf hierop aan dat het KNOV-bestuur weer in gesprek is met de NVOG. Met hulp van de Federatie van VSV’s als derde zijn de onderhandelingen hervat. De KNOV zet hierbij nog steeds in op een register dat zó wordt ingericht dat het echt van de klinisch verloskundigen zelf is. Ook bij dit register is mandaat vanuit een stevig platform belangrijk.   

Kwaliteitsregister Verloskundigen 

En tot die tijd? In afwachting van een gezamenlijk kwaliteitsregister biedt de KNOV klinisch verloskundigen een gratis lidmaatschap voor het Deelregister Klinisch verloskundigen, onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Voor inschrijving in dit register is geen KNOV-lidmaatschap nodig**. Uiteraard hopen we wel dat zoveel mogelijk klinisch verloskundigen lid willen worden van de KNOV, zodat er een gedragen register ontstaat, en er mandaat ontstaat voor het KNOV-bestuur om (nog) meer tijd en middelen te investeren in projecten voor klinisch verloskundigen. En we als groep verloskundigen verenigd blijven, ongeacht onze werksetting. Meer informatie over het deelregister vind je hier: Deelregister Klinisch Verloskundigen - KNOV Kwaliteitsregister (kwaliteitsregisterverloskundigen.nl) 

In gesprek met NAPA 

Een andere vraag in het Ikazia ging over de situatie voor PA's. Veel PA’s zijn lid van de NAPA en ook hen zouden we graag meer bij de KNOV betrekken. Daarom zijn we met de NAPA in gesprek over hoe een samenwerking tussen de verenigingen en binnen het register eruit zou kunnen zien, zodat het KNOV-lidmaatschap ook voor hen aanvullende waarde heeft. 

KNOV op bezoek? 

Ook in gesprek met het KNOV-bestuur? Maaike of één van de andere bestuursleden komt graag bij jouw team langs (zeker als er weer net zulke lekkere dingen zijn gebakken, dank hiervoor!). Wil jij ons uitnodigen? Mail dan naar bestuur@knov.nl.

*Klinisch verloskundigen hebben via de KNOV recht op rechtshulp bij FBZ. Meer weten? Lees dan het nieuwsbericht dat we hierover publiceerden: Deskundige hulp arbeidsrechtelijke kwesties nu ook voor klinisch verloskundigen - KNOV 

**Veel ziekenhuizen bieden een regeling aan voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. Vaak wordt de helft of het totale bedrag vergoed. Vraag aan HR wat de opties zijn in jouw ziekenhuis.