KNOV Winkelmandje (0) Menu

Update procesevaluatie kwaliteitseisen prenatale screening

18 april 2019

Afgelopen maanden heeft de KNOV een aantal bezwaarschiften ontvangen van verloskundigen over de kwaliteitseisen prenatale screening. Hiermee is helder zicht gekregen op de bezwaren die leven. Veel bezwaren hebben betrekking op de huidige norm van 50 counselingsgesprekken en het inzetten van een nieuw instrument voor de counselingsvaardigheden: de 'Traintool'.

Wij nemen uw bezwaren en klachten serieus en wij brengen deze als KNOV in bij de procesevaluatie met de betrokken partijen: het RIVM en de regionale centra. We verzoeken u mee te werken aan de procesevaluatie, zodat wij voldoende onderbouwing vanuit onze leden hebben om het gesprek aan te gaan.

Dit is de enige rol die de KNOV binnen dit proces op zich kan nemen aangezien we geen uitvoerende taak hebben.

Procesevaluatie

Het RIVM laat op dit moment een procesevaluatie uitvoeren door een onafhankelijke partij, waarin het hele pakket aan maatregelen wordt meegenomen. Dat betekent een evaluatie van: de bijscholing inclusief vaardigheidstraining en TrainTooltoets, de eis om minimaal 30 minuten beschikbaar te hebben voor gesprek, counseling los van intake/echo en de minimumnorm van 50 counselingsgesprekken per counselor.

Deel één van de procesevaluatie is uitgevoerd: ruim 200 counselors hebben zich aangemeld voor de interview ronde, hieruit zijn 30 counselors benaderd voor een interview. Er wordt nu gewerkt aan het samenstellen van de vragenlijst die vanuit de Regionale Centra naar álle counselors wordt gestuurd. Dit is deel twee van de procesevaluatie. De verwachting is dat de vragenlijst rond 6 mei verstuurd wordt.

De KNOV wil u vragen hieraan uw medewerking te verlenen, zodat uw verbeteringspunten meegenomen worden in de procesevaluatie. De verwachting is dat de eindrapportage rond juli 2019 is afgerond. Daarna wordt de rapportage - en het eventueel bijstellen van de maatregelen - besproken in de RIVM-werkgroep 'Voorlichting & deskundigheidsbevordering' en met de RIVM- programmacommissie. In beide commissies nemen verloskundigen deel namens de KNOV.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid