Nieuwsbericht

26 april 2024

Het RIVM heeft een evaluatie uitgevoerd naar vijf jaar integrale bekostiging en het effect daarvan op de gezondheidsuitkomsten en zorggebruik. Het ministerie van VWS heeft deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS neemt het advies van het RIVM over om een periode van beleidsrust, dus minimale of geen beleidsverandering, in te voeren.  

Uitkomsten Evaluatie RIVM 

Het RIVM concludeert dat tussen 2017 en 2022 de verschillen in het zorggebruik tussen de integrale geboortezorgorganisaties (igo’s) klein zijn. Ook stegen de kosten van de geboortezorg iets minder voor deze periode. Verder blijkt dat de gezondheidseffecten niet zijn veranderd, als gekeken wordt naar de resultaten bij alle igo’s samen. Het gaat daarbij onder andere om het aantal vroeggeboortes, kinderen met een laag geboortegewicht of vrouwen met een ernstige bloeding na de bevalling. Wel verschillen deze uitkomsten sterk per igo. Zo zijn bij sommige igo’s minder kinderen geboren met een laag geboortegewicht en bij anderen juist meer. 

De verschillen in effecten tussen de igo’s komen onder andere doordat igo’s zelf kiezen welke interventies en veranderingen ze invoeren om de zorg te verbeteren. Dit maakt het moeilijk om het effect van integrale bekostiging op verschillende gezondheidseffecten van alle igo’s samen te meten. Daarnaast geven de igo’s zelf aan dat zij niet goed weten welke effectieve interventies er zijn en wanneer die nuttig zijn. 

Beleidsrust en focus op kwaliteit 

De KNOV herkent de uitkomsten van de evaluatie. Het is niet de bekostiging die de kwaliteit verbetert, maar de zorg die door de zorgverleners wordt geleverd. De KNOV is voorstander van de beleidsrust op bekostiging. Dit biedt ruimte om de focus te leggen op de kwaliteit van zorg. Doen we de juiste dingen? Welke zorg leveren we met elkaar? Hoe stoppen we de voortgaande medicalisering? Hoe zetten we continuïteit van zorgverlener voorop? 

Onder andere hierover organiseren we webinars met onze leden. Deze gesprekken zijn in volle gang.  

De brief van het ministerie van VWS geeft vertrouwen dat we hier met elkaar stappen in kunnen zetten. 

Naar het RIVM-rapport 

Vragen? 

Heb je vragen, neem dan contact op met Job Paulus, directeur KNOV.