Oproep

19 april 2024

De functie van (klinisch) verloskundige in het FWG-systeem is aan herziening toe. De actualisatie wordt op dit moment opgestart door Stichting FWG, en zij zijn daarvoor op zoek naar mensen die ze alles kunnen vertellen over de inhoud van de functie van verloskundigen in het ziekenhuis.

Dit kan de KNOV zijn, maar ze spreken ook graag verloskundigen zelf. Het gaat alleen om de algemene ziekenhuizen, niet om de UMC’s (daar geldt een ander functiewaarderingssysteem). De bijeenkomsten die hiervoor worden georganiseerd, vinden al op vrij korte termijn plaats: 

Maandag 29 april van 10.00 - 13.00 uur (in Utrecht bij FWG, inclusief lunch)
Dinsdag 14 mei van 10.00 - 12.00 uur (online via Teams)
Donderdag 23 mei van 10.00 - 12.00 uur (online via Teams)

Kun jij tijd maken?

Kun jij tijd maken om de zwaarte van en de ontwikkelingen in jouw functie goed voor het voetlicht te brengen? Ga dan naar de FWG-website. Heb je nog geen account bij FWG (en dat zal voor de meeste verloskundigen gelden)? Dan kun je je hier ook rechtstreeks bij FWG aanmelden. Kun je niet op één van de data? Dan is er ook een mogelijkheid om rechtstreeks informatie te verstrekken aan de FWG onderzoekers. Ook hiervoor kun je bovengenoemde pagina raadplegen.

En dan?

Na deze expertbijeenkomsten gaan de FWG-onderzoekers de functie analyseren en een voorstel maken voor aanpassing van het functiemateriaal van de verloskundige in het FWG-systeem. Dit wordt dan op zijn vroegst op 1 oktober 2025 opgenomen in het FWG-systeem, want het moet eerst nog langs meerdere overlegtafels.