Nieuwsbericht

23 april 2024

Naar aanleiding van de onrust die de afgelopen maanden is ontstaan over de scholingspunten en de mogelijke gevolgen voor verloskundig-echoscopisten van het niet halen daarvan, hebben de KNOV en de BEN een aantal constructieve gesprekken gevoerd. In dit bericht willen we jullie bijpraten over wat we besproken hebben en een aantal veelgestelde vragen beantwoorden.

Coulanceregeling

Voor echoscopisten met een verlopen cyclus vanuit 2023 was er een coulanceregeling waarbij er tot 1 april 2024 de tijd was om 8 scholingspunten te behalen (4 theorie en 4 hands-ontraining).

We hebben gezien dat er ontzettend hard gewerkt is door de leden die de afgelopen maanden in de coulanceperiode zaten om alsnog te voldoen aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitsregister. De accreditatiepunten en hands-on trainingen zijn hierbij een belangrijk onderdeel en het doet ons deugd dat deze goed behaald en geregistreerd zijn.

Een klein aantal leden heeft gedurende de coulanceperiode nog niet de benodigde punten behaald. Deze leden worden door de BEN binnenkort persoonlijk benaderd en samen met het lid wordt een regeling hiervoor afgesproken. Er wordt nu dus niemand uitgeschreven op basis van onvoldoende accreditatiepunten.

Omdat het volgen van een hands-on training voor 1 april voor zowel de echoscopisten als de trainers soms te veel druk in de agenda gaf, wordt een aantoonbare inschrijving tot 01/05/2024 ook toegestaan.

De hands-on training gedaan in de coulance periode geldt ook voor de huidige accreditatieperiode (van 01-01-2024/01-01-2026). Indien de echoscopist jaarlijks een hands-on training dient te volgen, dan moet dit in 2025 weer. Indien de echoscopist in een twee jaarlijks cyclus zit, dan volstaat een hands-on training in 2026. Dit is afhankelijk van het aantal verrichtingen per jaar.

Kwaliteitscommissie

De besturen van de BEN en de KNOV hebben de Kwaliteitscommissie van het Echokwaliteitsregister benoemd met als opdracht: het evalueren van bestaande eisen en het formuleren en vaststellen van (aanpassing van) de kwaliteitseisen in het echokwaliteitsregister obstetrische basisechoscopie. De reden van deze opdracht was het duidelijk uitgesproken ongenoegen bij de leden van de BEN en de KNOV met de eerdere logboekvoorwaarden Termijn en Biometrie waarmee de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek werd gemeten. De Kwaliteitscommissie heeft zich gebogen over de inhoud van de beide logboeken. Eind vorig jaar is hier een eindverslag van opgesteld en zijn er aanbevelingen gedaan die nu geïmplementeerd zijn. Lees hier het volledige verslag van de kwaliteitscommissie.

De KNOV en de BEN hebben gaan een nieuwe opdracht uit schrijven voor de kwaliteitscommissie, er zijn namelijk nog een aantal zaken waarover geen besluit genomen is. Dit zijn: 1. Hoe wordt er omgegaan met leden die langdurig niet werkzaam zijn geweest en graag terug willen komen in het vak? 2. Hoe lang mag je niet werkzaam zijn? 3. Is er in het geval van uitschrijving of langdurig niet werkzaam zijn maatwerk mogelijk in plaats van de eis de gehele opleiding opnieuw te moeten volgen, bijvoorbeeld op basis van een assessment? 4. Wat wordt er exact verstaan onder een hands-ontraining? (hoeveel uur/op welke wijze) 5. Staat een echosimulatietraining gelijk aan een hands-ontraining?

Opstart nieuwe logboekprocedure

We zijn gestart met logboekbeoordelingen volgens de nieuwe regels. De aangepaste (versoepelde) regels kun je hier lezen.

Zwangerschapsverlof en/of langdurig ziek

We hebben veel vragen gekregen van leden die met verlof zijn (geweest). Verlof moet je vooraf aankondigen bij het secretariaat van de BEN, ook als je langdurig ziek bent, meld je dit zo spoedig mogelijk. Twee weken na start verlof of ziekmelding word je Vektis dan uitgeschakeld en kun je niet meer declareren. Je wordt gedurende je afwezigheid niet opgeroepen voor een logboekprocedure. Wat betreft de scholingseisen, hier wordt geen vrijstelling voor verleend. Zo gauw je weer aan het werk gaat meld je dit bij de BEN en word je Vektis weer ingeschakeld.

Voor mensen die tot 1 april 2024 een periode afwezig zijn geweest wordt maatwerk aangeboden. Vanaf de nieuwe accreditatieperiode is bovenstaande van toepassing. De KNOV heeft de BEN gevraagd nog eens naar deze regels te kijken en wij zijn hierover in overleg.