Nieuwsbericht

25 april 2024

Midwives4Mothers (M4M) is een samenwerking aangegaan met de Afghan Midwives Association (AMA). De AMA vraagt om ondersteuning bij een project dat gericht is op de capaciteitsontwikkeling van Afghaanse verloskundigen. Met het verhogen van de capaciteit en het verbeteren van de klinische vaardigheden, willen ze de hoge moedersterftecijfers terugdringen. 


In Afghanistan overlijden ten minste 620 vrouwen per 100.000 levendgeborenen. Daarmee heeft het land één van de hoogste moedersterftecijfers ter wereld. Ter vergelijking: in Nederland overlijden gemiddeld 3 vrouwen per 100.000 levendgeborenen. De meest voorkomende oorzaken van moedersterfte in Afghanistan zijn postpartumbloedingen, niet-vorderende baringen, (pre)eclampsie en sepsis.  

Onvoldoende toegang tot adequate verloskundige zorg

Het merendeel van de sterfgevallen kan worden voorkomen als zwangere vrouwen toegang hebben tot adequate verloskundige zorg. Echter is het aantal verloskundigen dat werkzaam is in Afghanistan is klein. Veel zorgverleners zijn het land ontvlucht sinds de Taliban in augustus 2021 de controle overnam. Daarnaast hebben de Taliban beperkende maatregelen ingevoerd, waaronder een verbod op onderwijs voor vrouwen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een groep verloskundigen die hun theoretische diploma behaald hebben vóór de overname door de Taliban, maar nog niet aan het werk kunnen omdat zij geen klinische stages hebben gelopen.   

Klinische vaardigheden verbeteren

Met het capaciteitsontwikkelingsproject wil AMA het aantal verloskundigen dat werkzaam is in de hoofdstad Kabul en in de meer afgelegen provincies vergroten en versterken. Binnen het project kunnen verloskundigen die theoretisch zijn afgestudeerd voordat de Taliban aan de macht kwamen hun klinische stages alsnog afronden. Daarnaast wordt een grote groep verloskundigen getraind in acute vaardigheden. De eerste trainingen vonden plaats in april 2024. 

Samenwerking AMA en M4M 

De samenwerking tussen AMA en M4M ontstond na een ontmoeting tussen Maaike van Rijn (huidig voorzitter M4M en bestuurslid KNOV) en mevrouw Pashtoon Azfar (één van de oprichters van AMA). Het project is volledig opgezet door AMA en wordt uitgevoerd door de Afghaanse verloskundigen zelf. M4M financiert het project. Na de opheffing van M4M en de afronding van dit project zullen de contacten met AMA worden onderhouden vanuit de KNOV. 

Maaike van Rijn, Pashtoon Azfar en Sanna Veenstra-Kwakkel