KNOV Winkelmandje (0) Menu

Update Master Klinisch Verloskundige en aanvraag specialistentitel

08 november 2018

De beroepsgroepen KNOV en NVOG zetten zich sinds 2010 in om de bevoegdheden en de juridische positie van de klinisch verloskundige vast te leggen en te borgen. Dit doen wij, op verzoek van en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), in het verlengde van de motie Schermers uit 2008.

Op 20 maart 2018 is de Hogeschool Rotterdam gevisiteerd. Vervolgens is op 31 mei 2018 een definitief rapport afgegeven waardoor de accreditatie van de Master Klinisch Verloskundige (MKV), 120 ECT (studiepunten) een feit is.

Aanvraag specialistentitel en het Specialistenregister

De stuurgroep Klinisch Verloskundige heeft op 26 september 2018 een gesprek gevoerd met VWS, MEVA en een afvaardiging van Zorginstituut Nederland over de aanvraag van de specialistentitel en het Specialistenregister. De uitkomst van dit gesprek is dat de KNOV nog geen aanvraag kan indienen voor de specialistentitel Klinisch Verloskundige, aangezien er op dit moment volgens de wet geen bekostiging is. Een HBO Master wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) voor 60 ECT bekostigd en de Master Klinisch Verloskundige is, zoals hierboven beschreven, geaccrediteerd voor 120 ECT.

De wettelijke erkenning en juridische positie van de klinisch verloskundige is hierbij nog steeds niet geborgd, waardoor de zelfstandige verantwoordelijkheid van de klinisch verloskundige in de rechtspraak nog niet verankerd is. De KNOV blijft samen met de NVOG de komende tijd werken aan dit dossier en het inrichten van een Kwaliteits-/Specialistenregister voor klinisch verloskundigen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid