KNOV Winkelmandje (0) Menu

Spiralen/ implantatiestaafje plaatsen en eigen risico

04 april 2019

De KNOV heeft vanuit verschillende bronnen vernomen dat de meeste zorgverzekeraars het eigen risico in rekening brengen bij het plaatsen/verwijderen van spiralen /implantatiestaafje. Ook heeft een enkele verzekeraar dit tarief niet gecontracteerd met verloskundigen.

Het Zorginstituut bepaalt wat er wel en wat er niet onder het eigen risico valt en verzekeraars voeren dit uit. Wij zijn van mening dat het plaatsen van het spiraal in de eerstelijn, ongeacht of dit door de huisarts of de verloskundige gebeurt, vrijgesteld is van het eigen risico. Het Zorginstituut heeft echter een andere zienswijze aan de verzekeraars gecommuniceerd. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om het eigen risico daadwerkelijk bij de cliënt in rekening te brengen. Een enkele verzekeraar heeft dan ook besloten om het eigen risico bij plaatsing van het spiraal door de verloskundige niet in te houden.

Gelijk speelveld

De KNOV vindt dit een onwenselijke situatie. In het belang van de cliënt is het goed dat de vrouw ook voor een verloskundige kan kiezen bij het plaatsen of verwijderen van het spiraal. Een gelijk speelveld tussen huisartsen en verloskundigen is daarvoor noodzakelijk. In de AMvB is opgenomen dat verloskundigen bevoegd zijn om spiralen/implantatiestaafje te plaatsen/verwijderen en anticonceptie voor te schrijven. De NZa heeft ook voor verloskundigen hier een tarief voor vastgesteld, gelijk aan het tarief voor de huisartsen.
Om de kwaliteit te borgen is met de verzekeraars overeen gekomen om een bekwaamheidslijst in te stellen, waarvan iedere maand een update wordt toegestuurd aan de verzekeraars. De meeste verzekeraars hebben deze prestatie met verloskundigen gecontracteerd, onder voorwaarde van opname op de bekwaamheidslijst.

Bevinding Zorginstituut

Eerder heeft de KNOV de situatie bij de NZa aangekaart. De NZa heeft dit vervolgens met het Zorginstituut opgenomen. Het Zorginstituut blijft echter vooralsnog van mening dat het plaatsen van spiralen door verloskundigen geen verloskundige zorg betreft en daarom het eigen risico van toepassing is.

De KNOV is in overleg met het Zorginstituut en VWS om haar standpunt toe te lichten dat bij het plaatsen van spiralen door verloskundigen het eigen risico niet van toepassing dient te zijn. Daarnaast wordt dit onderwerp meegenomen in de gesprekken met zorgverzekeraars over de contractering aangezien verzekeraars niet verplicht zijn om het eigen risico in rekening te brengen bij de cliënt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Lees ook:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid