KNOV Winkelmandje (0) Menu

Minister Bruins informeert Tweede Kamer over situatie capaciteitsproblematiek

30 november 2018

Ter voorbereiding op het Algemeen overleg Zwangerschap & Geboorte (donderdag 29 november) heeft minister Bruins de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de capaciteitsproblematiek in de geboortezorg. Daarnaast heeft de minister de vragen van de Tweede Kamer beantwoord.

Naar aanleiding van de signalen die zijn binnengekomen gaat de NZa in gesprek met de betreffende ROAZ regio's om in beeld te brengen wat precies de situatie is. Uit de signalen blijkt dat verloskundigen geregeld meerdere ziekenhuizen moeten bellen voordat ze met een zwangere vrouw ergens terecht kunnen. Voor verloskundigen is niet altijd snel inzichtelijk in welke ziekenhuizen plek is waardoor zij meerdere ziekenhuizen moet bellen. Het Acuut Zorgportaal dat hiervoor in sommige regio's al is ingericht, werkt hierbij niet altijd voldoende. De minister zet in op het verbeteren van het Acuut Zorgportaal.

Om te zorgen voor voldoende medisch personeel in ziekenhuizen investeert de minister jaarlijks fors in het opleiden van zowel specialisten als gespecialiseerd verpleegkundig en medisch ondersteunend personeel. Daarnaast zijn er diverse campagnes en actieplannen om mensen op te leiden voor een baan in de zorg.

Oproep van de minister

Melden IGJ en/of NZA
Verloskundigen die hebben aangegeven dat er gevaarlijke situaties optreden, of dat er situaties zijn waarin de zorg niet kan worden geleverd, worden door de minister met klem opgeroepen hiervan melding te maken bij de IGJ en/of de NZa. Dan kunnen zij deze signalen onderzoeken.

Cliëntparticipatie
Daarnaast geeft de minister aan dat het nog te vaak gebeurt dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun omgeving te weinig betrekken in het proces om te komen tot wijzigingen in het zorgaanbod. Daarom worden regio's – verloskundig samenwerkingsverband, ziekenhuis, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen – opgeroepen de dialoog te voeren met de inwoners uit de omgeving over de organisatie van de (geboorte)zorg. Waar nodig zal de minister partijen hier op aanspreken en/of het gesprek op gang brengen.

  • Commissiebrief Tweede Kamer inzake het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen
  • Antwoorden van de minister op de vragen van het Kamerlid Van Gerven

CPZ en ketenpartners

Naast het aankaarten van deze problematiek bij VWS en de Tweede Kamer heeft de KNOV de problematiek ook bij het CPZ en de ketenpartners onder de aandacht gebracht. De KNOV organiseert op korte termijn, in samenwerking met het CPZ, een extra themabijeenkomst om de problematiek beter in kaart te brengen en te werken aan mogelijke oplossingen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid