Klachtenregeling

Laatste update: 19 december 2022
Plaatsingsdatum: 30 juni 2021

De handreiking 'Omgaan met klachten in de verloskundigenpraktijk' geeft verloskundigen handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Daarnaast geeft het concrete suggesties hoe je een klachtenregeling inzet voor kwaliteitsverbetering van de zorg. 

Aansluiten Klachtenregeling

Op basis van de Klachtenregeling van de KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) en kunnen zij een abonnement afsluiten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Anderen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie en bij het CBKZ aansluiten. Zie hiervoor het stroomdiagram.

Informatiemateriaal

De klachtenfolder kun je gebruiken om cliënten te informeren over de gang van zaken bij een klacht.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda