Nieuwsbericht

11 april 2023

De KNOV wil helpen de positie van verloskundigen die werken in de ziekenhuizen te versterken. Het afgelopen jaar ontving de KNOV steeds meer vragen van klinisch verloskundigen over onder andere functiewaardering en arbeidsvoorwaarden. Dit vraagt om specifieke expertise. Daarom sluit de KNOV met vakbond FBZ voor klinisch verloskundigen een overeenkomst voor individuele juridische dienstverlening. Vanaf 1 mei 2023 is dit onderdeel van je lidmaatschapspakket en kun je er gebruik van maken. Als klinisch verloskundige word je dan deskundig geholpen bij al je arbeidsrechtelijke vragen of issues.  

Of het nu gaat om een vraag over je cao, begeleiding bij een functiewaarderingskwestie of bijstand in een ingewikkelde ontslagzaak, de juridische experts kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander. Ze ondersteunen, adviseren en begeleiden bij arbeidsrechtelijke vragen en kwesties en gaan indien nodig mee naar de kantonrechter.

Direct hulp nodig?

Geen probleem. Per kalenderjaar heb je recht op 10 uur gratis ondersteuning. Vanaf 1 mei 2023 kun je op werkdagen via rechtshulp@fbz.nl of 088-1344111 direct contact opnemen met de arbeidsjuristen van FBZ voor al je arbeidsrechtelijke vragen of issues.

Verloskundigen die werkzaam zijn in de eerste en tweede lijn kunnen voor veel juridische vragen terecht bij de Helpdesk. De KNOV is een vraagbaak voor leden als het gaat om wet- en regelgeving die van toepassing is op het beroep, beroepsuitoefening en praktijkvoering van de verloskundige in Nederland. Hieronder valt onder meer gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en tucht-en strafrecht. Veel vragen kunnen we snel beantwoorden vanuit de Helpdesk of met behulp van bureaumedewerkers. Er zijn echter soms ook vragen die specifiek van toepassing zijn op de individuele situatie van een verloskundige. De KNOV kan dan helpen bij het bemiddelen naar juridische ondersteuning.