Nieuwsbericht

07 mei 2024

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) heeft haar jaarrapportage over 2023 uitgebracht. Op 1 januari 2023 bestond de werkvoorraad uit zeven klachten. In 2023 zijn er 46 klachten binnengekomen, vier minder dan vorig jaar. In totaal zijn er 40 klachten afgehandeld, waardoor de werkvoorraad op 31 december 2023 op dertien klachten uit is gekomen. Net als vorig jaar gaan de meeste klachten over communicatie of professioneel handelen. Onderstaande geeft de hoofdcategorieën weer waarin klachten worden verdeeld. Hier lees je meer over de inhoud van de klachten. 

Leren van klachten 

Continue verbeteren in je professie bestaat uit veel elementen. Je leert van dat wat goed gaat en van dat wat beter kan, waaronder klachten. Toch valt het niet altijd mee om te leren van een klacht, omdat je het in een bepaalde context moet. In het jaarverslag staan aandachts- en verbeterpunten. Een daarvan is communicatie: omarm een klacht. Een goed gesprek, met het oog op het perspectief van de cliënt, zorgt er vrijwel altijd voor dat een klacht niet uitgroeit tot een geschil of tuchtzaak. Twee aandachts- en verbeterpunten zijn: 

"Zorg als praktijk dat er collegiale afspraken zijn over het omgaan met onvrede en klachten. Een protocol voor interne klachtbehandeling kan handig zijn.”

"Indien klager na bevalling een klacht heeft direct in gesprek gaan om te zien of klacht dan kan worden opgelost. Na gesprek verifiëren bij klager of de klacht voldoende aandacht heeft gehad."

Vertrouwenspersoon

Vrijwel iedere verloskundige krijgt wel eens een klacht van een cliënt. Regelmatig brengt een klacht stress en twijfel over het eigen handelen met zich mee. De vertrouwenspersonen van de KNOV kunnen mentale en emotionele ondersteuning bieden. Wil je hier meer over weten?  Via mijn Helpdesk in MijnKNOV kun je in contact komen met een vertrouwenspersoon. 

CBKZ en KNOV

Praktijkhouders en waarnemers zijn vanuit de WKKGZ verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenfunctionaris. Verloskundigen die lid zijn van de KNOV kunnen tegen een aantrekkelijk tarief bij het CBKZ een abonnement klachtenfunctionaris afsluiten. Aanmelden kan via https://www.cbkz.nl/knovklachtenregeling/