Nieuwsbericht

16 februari 2023

De Gedragscode Openheid medische incidenten is vernieuwd. Deze GOMA uit 2022 vervangt die uit 2010. Als je te maken krijgt met een incident of als je in de positie komt dat er mogelijk een eis tot schadevergoeding gedaan wordt, kan deze leidraad nuttige informatie bieden.

De GOMA 2022 moet ervoor zorgen dat op een rechtvaardige en vlotte manier en in een sfeer van wederzijds vertrouwen wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident. De GOMA 2022 beschrijft hoe goed om te gaan met medische incidenten. Goed omgaan betekent: een adequate aanpak onmiddellijk na (het bekend worden van) het incident, ook in situaties waarin een incident leidt tot (al dan niet juridische) vervolgstappen, zoals het door de patiënt indienen van een klacht of een verzoek om schadevergoeding. In de nieuwe GOMA is meer aandacht voor transparantie en spelen zorgaanbieder een grotere eigen rol bij verzoeken van schadevergoeding.

Een voorbeeld van een aanbevelingen:
Er zijn geen juridische belemmeringen om excuses te maken. Zowel zorgverleners als patiënten dienen er waar nodig dan ook tijdig door hun juridisch adviseurs of belangenbehartigers op te worden gewezen dat het maken van excuses niet gelijk staat aan erkenning van aansprakelijkheid of aan toezegging tot betaling van een schadevergoeding.

Lees de gehele GOMA 2022 hier:  GOMA-2022_digitaal.pdf