Onderneming

Laatste update: 09 november 2021
Plaatsingsdatum: 06 september 2021

Elke zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een klachtenfunctionaris. Dit is een verplichting vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij of zij cliënten informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Leden van de KNOV kunnen bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) een abonnement afsluiten voor de klachtenfunctionaris.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda