midwives4mothers

Midwives4mothers (m4m) is zelfstandige stichting opgericht door de KNOV. Samen met andere beroepsorganisaties van verloskundigen wereldwijd biedt m4m verloskundigen middelen aan om zich in te zetten voor de vermindering van moeder- en babysterfte wereldwijd. Per 2021 is het huidige bestuur van midwives4mothers (m4m) na uitvoering overleg met het bestuur van de KNOV besloten haar taken neer te leggen. Een verschil van visie in governance tussen de KNOV en het bestuur van m4m is hiervoor de oorzaak. 

Door het eindigen van het IJsland twinning project in samenkomst met Covid-19, is er een natuurlijke bezinningstijd ingelast voor de KNOV stichting m4m. Mede door Covid-19 vraagt de oriëntatie op een nieuw project wat meer tijd. Het bestuur van m4m is van mening dat de nieuwe lange termijn keuzes dan ook beter door een nieuw bestuur gedaan kunnen worden. Het aftredende bestuur draagt de stichting, ook in de toekomst, een warm hart toe en zal zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht. 

Tijdelijk voorzitter is Maaike van Rijn. Het bestuur zal in de toekomst verder bestaan uit twee Algemene leden. Eén van hen is de directeur van de KNOV om de link met het bureau te waarborgen.
 
Belangrijk hierbij om te weten is dat: 

  • De ledengelden (donaties) in de stichting blijven tot er gekozen wordt voor een nieuw project door de KNOV en het nieuwe m4m bestuur. 
  • De KNOV heeft besloten de statuten van de stichting op te frissen en in lijn brengen met de geldende WHO governance voor non-governementele organisaties en de ‘goede doelen’ status van m4m.