State of the World Midwifery Report 2021

In mei 2021 verscheen het State of the World Midwifery Report 2021 (SoWMY).

’The State of the World’s Midwifery (SoWMy) is een rapport in opdracht geschreven van 3 internationale organisaties: World Health Organization (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA) en The International Confederation of Midwives (ICM) met wereldwijde cijfers rond geboortezorg over 194 landen, dat eens in de zoveel jaar verschijnt. Het rapport focust op het werk van verloskundigen.

De belangrijkste conclusies uit het State of the World’s Midwifery 2021:

  • Nu investeren in meer verloskundigen zal in 2035 wereldwijd 4,3 miljoen levens per jaar redden. Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljoen verloskundigen aan het werk, dat zijn er naar schatting 900.000 te weinig.
  • Als in 2035 iedere zwangere vrouw verloskundige zorg tot haar beschikking heeft, kan 67 procent van de maternale sterfte, 64 procent van de neonatale sterfte en 65 procent van de stilgeboortes voorkomen worden. 
  • Verloskundigen hebben een belangrijke toegevoegde waarde bij de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Door het zorgdragen voor vroegtijdige preventie en adequate risicoselectie, de verbinding leggen tussen medische en sociale zorg, het geven van goede voorlichting en het bieden van continuïteit van zorgverlener, ontstaat er een vertrouwensband die in belangrijke mate bijdraagt aan een goede uitkomst van de zwangerschap met een gezonde start van het kind en een goede transitie naar het ouderschap. Dit is ook wat het SoWMy aanbeveelt.

Autonome verloskundigen

Het rapport pleit voor autonome verloskundigen wereldwijd, die opgeleid zijn volgens internationale standaarden, geregistreerd zijn, mogen blijven leren, ondersteund worden in het team en eerlijk beloond worden. Iedere vrouw heeft recht op zorg van verloskundigen. 

Nederland als best practice

Voor het eerst staat Nederland in de SoWMy en wordt het aangehaald als best practice. Nederland wordt beschreven als een voorbeeld voor andere landen. Dat Nederlandse vrouwen kunnen kiezen waar ze willen bevallen is uniek in de wereld. Doordat dertien procent thuis bevalt - en vrouwen zowel thuis als in het ziekenhuis toegang hebben tot een verloskundige - medicaliseert Nederland minder, is het aantal keizersneden relatief laag en zijn tegelijkertijd de geboorte-uitkomsten hoog. Ook over Centering Pregnancy (groepsgewijze verloskundige zorg) wordt vol lof gesproken. “We zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld en moeten zorgen dat dat zo blijft.”, stelt Franka Cadee, ICM president en nauw betrokken bij de totstandkoming van de SoWMy.