WHO

De World Health Organisation (WHO) ontwikkelt programma's en publicaties om de gezondheidszorg in de wereld te verbeteren. 
 
Toegang tot zorg voor iedereen en het terugdringen moeder- en babysterfte

Wereldwijd en met name in lage en midden inkomenslanden sterft elke minuut een vrouw aan de gevolgen van een zwangerschap of bevalling. Jaarlijks sterven zo’n 7,6 miljoen baby’s voor of tijdens de bevalling en 5,1 miljoen zuigelingen halen hun eerste verjaardag niet. Deze aantallen kunnen drastisch dalen wanneer ook overal voor iedereen geschoolde verloskundige zorg beschikbaar is.  
In het WHO | Countdown to 2015 wordt de moeder- en kindsterfte per land in kaart gebracht. 
Een belangrijk programma van de WHO is 'Making Pregnancy Safer’. Dit programma heeft als doel de moedersterfte met 75% terug te dringen. 

Een schrijnend tekort aan verloskundigen wereldwijd 
De film 'Het werk van verloskundigen (a midwife's work)' laat zien waarom verloskundige zorg voor alle zwangeren zo belangrijk is. 

Gids voor goede zorg tijdens bevalling 
De WHO heeft in hun programma 'Maternal and newborn health/Safe motherhood' een 'practical guide' uitgegeven met aanwijzingen voor goede zorg tijdens een normale bevalling. De practical guide is bestemd voor verloskundigen als ook beleidmakers, opleidingen en overheid wereldwijd. 

De gids bevat een opsomming van 'practices' die van een kwalificatie zijn voorzien. Het gaat om handelingen die: 

  • Aantoonbaar bruikbaar zijn 
  • Duidelijk schadelijk of ineffectief zijn 
  • Met voorzichtigheid toegepast moeten worden in afwachting van nader onderzoek 
  • Vaak verkeerd worden toegepast