Internationale verloskundige organisaties

De KNOV neemt deel aan de volgende internationale platforms: 

ICM 

De International Confederation of Midwives (ICM) is de internationale vereniging van organisaties van verloskundigen. De ICM is een erkende organisatie, die onafhankelijk van een overheid werkt (ngo). Ze werken nauw samen met de World Health Organization (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA), UNICEF en andere organisaties wereldwijd. De ICM vertegenwoordigt meer dan 1 miljoen verloskundigen via 124 landelijke beroepsverenigingen over de hele wereld. De KNOV is lid van de ICM. 

Gezamenlijk zetten deze verenigingen zich in voor het verenigen van verloskundigen en het behartigen van hun belangen, met als ultiem doel: de zorg voor moeders en kinderen. Het terugdringen van de moeder- en babysterfte staat hierbij centraal. De betrokken verenigingen streven naar een wereld waar elke vrouw toegang heeft tot verloskundige zorg voor zichzelf en haar baby. Vóór, tijdens en na de bevalling. Uitbreiding van verloskundige zorg is een zeer effectief middel in het verbeteren van de zorg voor moeders en kinderen en het bestrijden van moeder en babysterfte. 

De ICM ondersteunt, vertegenwoordigt en adviseert verenigingen van verloskundigen. Ze zetten internationale standaarden, lobbyen internationale organisaties,  organiseren congressen en workshops, informeren de beroepsgroep over nieuwe ontwikkelingen en zetten zich zo in voor een betere positie van de verloskundigen. 

De ICM heeft net een nieuwe 2021-2023 strategie.  Door middel van de ICM, zijn verloskundigen zijn de enige beroepsgroep die internationaal erkende competenties hebben: Essential competencies for midwifery practise.

Lees ook: 

European Midwives Association (EMA) 

De European Midwives Association (EMA) is een non-profit en niet-gouvernementele organisatie van verloskundigen, die verloskundige organisaties en verenigingen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en EU-kandidaat-lidstaten vertegenwoordigt. De EMA:  

  • biedt een forum voor Europese verloskundigen om elkaar te ontmoeten en kwesties te bespreken met betrekking tot verloskundigen en de gezondheid van vrouwen. 
  • biedt minimumnormen voor verloskundig onderwijs en praktijk binnen de EU 
  • handhaaft een aanwezigheids- en bijdragemogelijkheden die van invloed zijn op het gezondheidsbeleid en de verloskunde binnen de EU 

De EMA realiseert deze doelen door beïnvloeding van de ontwikkeling en implementatie van EU-regelgeving met betrekking tot de verloskundige opleiding en praktijkvoering. Daarnaast ondersteunt de EMA alle deelnemende verenigingen van verloskundigen en bevordert zij de beschikbaarheid van verloskundige zorg door het realiseren van een minimum standaard voor verloskundige praktijkvoering en opleiding. De organisatie zorgt voor verspreiding van actuele verloskundige kennis en bevordert de gezondheid van vrouwen en in het bijzonder de reproductieve gezondheid van vrouwen. De KNOV is lid van de EMA.  

European Network of Childbirth Associations (ENCA) 

European Network of Childbirth Associations (ENCA) is een overkoepelend orgaan dat informeert, samenwerking bevordert en krachten bundelt. ENCA-landen organiseren acties, campagnes en geven informatie om de geboorteomstandigheden te verbeteren. 

ENCA Nederland wordt gevormd door afgevaardigden van organisaties uit de geboortezorg. De KNOV adviseert het bestuur van ENCA Nederland. Nederland heeft een voorbeeldfunctie in ENCA, omdat ons verloskundig systeem en de kraamzorg thuis uniek zijn in de wereld. 

Jaarlijks woont de KNOV de ENCA-vergadering bij. Alle aangesloten Europese landen komen hier samen om ervaringen uit te wisselen en acties te bespreken. De KNOV is lid van de ENCA.  

Share-Net: The Netherlands Network on Sexual and Reproductive Health and Aids 

Share-Net is een netwerk van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, universiteiten, studenten en personen die werken in het veld van seksuele- en voortplantingsgezondheid en rechten. 

Share-Net pleit ervoor dat iedereen de vrijheid moet hebben om over zijn of haar seksuele gezondheid en voortplanting te beslissen. Daarbij is toegang tot goede zorg belangrijk om aan deze behoeften en rechten te voldoen. Share-Net erkent dat HIV en aids een bedreiging vormen voor de realisatie van deze rechten. Om seksuele- en voortplantingsgezondheid en rechten te waarborgen, is HIV- en aidspreventie, zorg en behandeling nodig.