Nieuwsbericht

13 juni 2022

Met enige regelmaat krijg ik als klachtenfunctionaris een klacht waarbij een cliënt haar onvrede uit over een melding door haar verloskundige bij Veilig Thuis. De verloskundige vermoedt dan huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo’n melding heeft natuurlijk veel impact op een cliënt en een klacht hierover is niet altijd te voorkomen. Als klachtenfunctionaris geef ik geen oordeel over de juistheid van zo’n melding.  De verloskundige kan – na het eenmaal doen van de officiële melding – deze niet meer terugdraaien of intrekken.  Door in gesprek te gaan en te blijven met een client is de kans wel kleiner dat er een klacht wordt ingediend. Bovendien kan met het zorgvuldig alle stappen van de meldcode doorlopenvoorkomen worden dat een verloskundige in een later stadium van onjuist handelen wordt beticht.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Gelukkig heeft de KNOV voor haar leden voor dit soort situaties een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld opgesteld. Daarnaast is een praktijkkaart en een afwegingskader beschikbaar met daarin onder andere een stappenplan voor jou als verloskundige. Zo dien je de signalen van (mogelijk) geweld uitgebreid vast te leggen in het zorgdossier, in geval van twijfel ruggespraak te houden met collega’s of Veilig Thuis. Maar het belangrijkste is misschien nog wel om in gesprek te gaan en te blijven met je cliënt. Het goed volgen van de verschillende stappen draagt ongetwijfeld bij aan het zoveel mogelijk voorkomen van een klacht over een eenmaal gedane melding. Daarnaast biedt deze werkwijze je een goede en professionele onderbouwing op de vraag waarom je als verloskundige over bent gegaan tot de melding in een eventuele klachtbehandeling.  

Ga in gesprek met cliënt
Op diverse momenten in de Meldcode wordt het belang benadrukt om met je cliënt een gesprek te voeren over de signalen en de zorgen die er zijn. Nodig je cliënt uit om hierop te reageren. Dit kan natuurlijk best spannend zijn. Echter, in gesprek gaan en blijven is van grote invloed op de vertrouwensrelatie tussen verloskundige en cliënt. Door je cliënt in een vroeg stadium bij je zorgen te betrekken en de gelegenheid te geven te reageren, voorkom je dat je cliënt het gevoel heeft dat er iets achter haar rug is gedaan en daarover een klacht indient. Maar ook wanneer er een klacht over de gedane melding is ingediend, is het belangrijk open het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom je signalen op een bepaalde manier geïnterpreteerd hebt en een melding hebt gedaan.

Meer informatie?
Wil je meer weten over een goede klachtenafhandeling? Neem dan contact op met één van de klachtenfunctionarissen van CBKZ (klachtverloskunde@cbkz.nl / www.cbkz.nl).