Nieuwsbericht

03 mei 2022

Het beleidsdocument Kwaliteitsregister Verloskundigen dat beschrijft hoe het register werkt en wie welke verantwoordelijkheden heeft is geactualiseerd. Het kwaliteitsregister is een instrument dat helpt om de deskundigheid van verloskundigen te bevorderen en stimuleren.

Eisen deelregisters

Nieuw is dat de Beleidscommissie in dit document beschrijft wat de registratie en herregistratie-eisen zijn voor deelregisters. Vanaf 2022 is het streven om het Kwaliteitsregister Verloskundigen hét register te maken voor alle taken en vaardigheden van álle verloskundigen, ongeacht de setting waarin ze werken. Het eerste deelregister (counseling prenatale screening) is operationeel en in het beleidsdocument opgenomen.

Begeleiden startende verloskundigen categorie D

In het document is verder opgenomen dat activiteiten gericht op het (niet commercieel) begeleiden van startende verloskundigen op de arbeidsmarkt onder categorie D geregistreerd kunnen worden. Dit naar aanleiding van een veel gehoorde vraag uit het veld.

Meer informatie

  • Klik hier om het beleidsdocument te openen.
  • Wil je meer weten over de mogelijkheid om je in te schrijven in het deelregister counseling prenatale screening? Kijk dan hier. Al bijna 900 collega’s hebben zich hiervoor aangemeld. “Het is zo gebeurt en nu heb ik alles in een overzicht bij elkaar”.