Nieuwsbericht

15 november 2022
Start kosteloze inschrijving deelregister klinisch verloskundigen  

In het bericht van 4 november hebben we je geïnformeerd dat de KNOV het deelregister voor klinisch verloskundigen verder gaat vormgeven. Dit deelregister wordt in december gelanceerd. Vanaf vandaag start de kosteloze voorinschrijving. Je kunt je hier via deze link voor aanmelden.    

Stevige positie klinisch verloskundigen  

De KNOV staat voor een stevige positie van alle verloskundigen en daarmee voor de klinisch verloskundigen. Daarom gaan we verder met het opzetten van het deelregister klinisch verloskundigen, als onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De NVOG is betrokken geweest bij het inrichten van het register. We hopen dat zij ook betrokken willen zijn bij de implementatie ervan. 

Het belang van het KNOV deelregister klinisch verloskundigen    

  • Het deelregister geeft de klinisch verloskundigen een stevige en autonome positie. 

  • Het deelregister is onderdeel van het onafhankelijke Kwaliteitsregister Verloskundigen op basis van zorginhoud. 

  • De KNOV stelt 200 accreditatiepunten in 5 jaar tijd. Dit is in lijn met andere verloskundigen, paramedici en medisch specialisten en borgt de gelijkwaardige en volwaardige positie van de klinisch verloskundige. 

  • Binnen dit register wordt geen onderscheid gemaakt tussen klinisch verloskundigen zoals vastgelegd in de gezamenlijk (KNOV en NVOG) opgestelde kwaliteitseisen.  

Het deelregister geeft de klinisch verloskundigen dus een stevige positie. Bovendien geeft het houvast rondom bijscholing en accreditatie. Het wordt een eigen register waarbij klinisch verloskundigen zelf de kwaliteit van hun beroep kunnen borgen.   

Voorinschrijven nu mogelijk  

Vanaf vandaag start de voorinschrijving voor het deelregister! Meld je als klinisch verloskundige hier aan: Voorinschrijven deelregister klinisch verloskundigen.  Informatie over de definitieve inschrijving volgt in december.  

Zonder kosten inschrijven voor 1 januari 2023  

Een kwaliteitsregister wordt meestal vergoed door de werkgever. Net zoals de benodigde investering in de bij- en nascholing van de klinisch verloskundigen. De KNOV gaat hierover in gesprek met de werkgevers. De uitkomst hiervan zal CAO afhankelijk zijn.  

In de tussentijd ziet de KNOV de mogelijkheid om de kosten voor klinisch verloskundigen te dekken. Je kunt je dan ook voor 1 januari 2023 kosteloos inschrijven.  

Moet ik ook lid worden van de KNOV?

Voor inschrijving in het deelregister klinisch verloskundigen is inschrijving bij de KNOV niet noodzakelijk. Uiteraard hopen we van harte dat klinisch verloskundigen lid worden en hun stem laten horen, meehelpen en meedenken bij het zelf vormgeven van een steviger positie binnen de vereniging, zoals bij het formaliseren van het platform klinisch verloskundigen in 2023.   

Q&A kwaliteit en positie van de Klinisch Verloskundige  

Bekijk de uitgebreide Q&A waarin veel vragen over de ontwikkelingen rondom het deelregister klinisch verloskundigen worden beantwoord.   

Deelregisters als onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen  

Dit jaar zijn al vier deelregisters geïmplementeerd in PE-online als onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Met een inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen toon je aan dat je over de juiste bevoegdheden beschikt en in deskundigheidsbevordering investeert. Met de komst van de nieuwe deelregisters kun je als verloskundige dus - naast dat je over de juiste bevoegdheden beschikt - nog beter laten zien waarin je bekwaam bent.