Nieuwsbericht

20 september 2021

De Gezondheidsraad heeft vandaag het advies uitgebracht aan VWS dat alle zwangere vrouwen vanaf 22 weken in aanmerking moeten komen voor de jaarlijkse griepvaccinatie. En niet alleen de zwangere vrouwen met onderliggende ziekten zoals Diabetes. Wij zijn hier als KNOV eind vorige week over geinformeerd.

Het ministerie van VWS heeft normaal gesproken drie maanden de tijd om op deze adviezen te reageren. Nu de huidige griepcampagne voor de deur staat, stelt VWS de griepvaccinatie vooruitlopend op haar reactie al dit jaar beschikbaar voor alle zwangeren. Zwangere vrouwen worden niet actief opgeroepen, maar kunnen zich melden bij hun eigen huisarts (tussen 1 oktober en 1 december 2021).

Wat betekent dit voor jou?

Van verloskundigen wordt niet verwacht dat zij zwangeren actief counselen over de griepprik. Mogelijk komen zwangeren echter wel met vragen. Je kunt cliënten dan wijzen op de informatie van het RIVM. Hier wordt een pagina voor ingericht, deze link volgt zo snel mogelijk.

Aanvullend hebben wij hebben onze wetenschappelijk adviseurs om een wetenschappelijke duiding gevraagd. Wij verwachten dat je met deze wetenschappelijke duiding de meeste gestelde vragen van je cliënten kunt beantwoorden. Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tijdelijke situatie

Omdat de overheid het advies van de Gezondheidsraad nog niet formeel heeft overgenomen, betreft dit een tijdelijke situatie voor 2021. Naar alle waarschijnlijkheid zal de overheid net als in andere Europese landen ertoe overgaan om zwangeren toe te voegen aan de doelgroepen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Zodra de overheid dit doet, zal onder begeleiding van het RIVM met de beroepsgroepen gekeken worden hoe de griepvaccinatie voor alle zwangeren geïmplementeerd kan worden. De KNOV wordt hier bij betrokken en zal zoals gebruikelijk gezamenlijk met de leden werken aan implementatie van dit gezondheidsraadadvies.

Vragen?

Mail of bel Patricia Jansen, SPM preventie (pjansen@knov.nl).