Nieuwsbericht

30 september 2021

De RIVM-folder voor aanstaande ouders over de neonatale screeningen is geactualiseerd. De nieuwe titel is “Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen” (eerder: ‘Screeningen bij pasgeborenen’). De titel is aangepast omdat de termen 'hielprik’ en 'gehoortest’ voor ouders duidelijker zijn dan alleen 'screeningen'. Ook inhoudelijk is de folder gewijzigd op een aantal punten, onder andere de informatie over hoe met het restant hielprikbloed wordt omgegaan, en het hielpriknummer dat ouders moeten bewaren.

Aandachtspunten bij het uitreiken van de folder

  • Het RIVM vermoedt op basis van het aantal bestellingen, dat de folder de afgelopen periode mogelijk minder vaak is uitgereikt. Het RIVM vraagt verloskundigen om erop te letten dat alle (aanstaande) ouders de folder ontvangen. De voorlichting over neonatale screeningen aan zwangeren en hun partners is belangrijk in het kader van de geïnformeerde toestemming die voor screening nodig is.
  • De folder “Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen” is ook online als pdf beschikbaar, op de website www.pns.nl/geboorte. Je kunt hier bijvoorbeeld naar verwijzen vanaf je eigen website. Sommige organisaties downloaden de pdf en publiceren deze op hun eigen website. Nadeel hiervan is dat de PDF dan niet automatisch bijgewerkt wordt, en er daardoor verouderde informatie online kan staan. We adviseren dan ook om bij online communicatie over screeningen bij pasgeborenen altijd te verwijzen naar de website www.pns.nl/geboorte.
  • De folder is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Arabisch en Pools. Ook deze zijn te vinden op www.pns.nl/geboorte.

Nieuwe versie Checklist voorlichtingsgesprek Hielprikscreening

Door inhoudelijke veranderingen in het hielprikprogramma in de afgelopen jaren, is er een nieuwe versie van de checklist gemaakt. Deze is te vinden in het Draaiboek Hielprikscreening.
De checklist bevat de belangrijkste onderdelen van de voorlichting aan zwangeren en hun partners over de neonatale hielprikscreening. Dit helpt ouders met het maken van keuzes rondom deze screening.