Nieuwsbericht

08 juli 2021

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen.

De 13 wekenecho valt, net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Counselors mogen het eerste trimester SEO vanaf 1 augustus 2021 opnemen in het counselingsgesprek. Vanaf 1 september kunnen zwangeren, als ze tussen 12+3 en 14+3 weken zwanger zijn, een eerste trimester SEO laten uitvoeren.

Mogelijk vragen van cliënten

Het RIVM heeft ons laten weten dat zij vanmiddag (donderdag 8 juli) een bericht over de start van de 13 weken SEO online hebben gezet. Woensdag 7 juli is er door staatssecretaris Blokhuis een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de 13 wekenecho. Deze brief krijgt veel aandacht uit de pers. Het kan dus zijn dat je als verloskundige al vragen krijgt over de 13 wekenecho.

Vandaag is ook de informatie voor zwangeren over de 13 wekenecho op de website van het RIVM geplaatst, zodat daar de juiste en genuanceerde informatie over de 13 wekenecho gevonden kan worden. Zie: 13 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). In augustus volgt nog een animatie over zowel de 13 weken als de 20 weken echo.

Wetenschappelijke studie

De zwangere kan de 13 wekenecho alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

Betrokken partijen

Op advies van de Gezondheidsraad, gaf het ministerie van VWS opdracht om de 13 wekenecho aan te bieden als onderdeel van een wetenschappelijke studie. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert de landelijke regie over prenatale screening. Hierbij werkt het RIVM nauw samen met de Regionale Centra voor Prenatale Screening, betrokken beroepsgroepen, waaronder de KNOV, vertegenwoordigers van ouder- en patiëntenorganisaties en verschillende opleidingsinstituten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.pns.nl, de website over pre- en neonatale screeningen.