Digitale gegevensuitwisseling

Onder het dossier Digitale gegevens(informatie-)uitwisseling vallen verschillende onderwerpen gericht op primair en secundaire gegevensuitwisseling. Dit zijn onder andere het programma VIPP Babyconnect, de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), uitwisseling van data met Perined en Peridos (secundair datagebruik) en nieuwe wetgeving omtrent gegevensuitwisseling en NEN-certificeringen. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. Perined, softwareleveranciers van verloskundige informatiesystemen (VIS-en), Babyconnect, NictiZ en het CPZ. Ook het informatieberaad Zorg valt hieronder.