Nieuwsbericht

17 juli 2023

Het KNOV-project 'Verbeteren datakwaliteit', om de dataroute van registratie in het dossier tot en met rapportage in mijnPerined in kaart te brengen, loopt tot en met december 2023. Het doel van het project is om de knelpunten/problemen tijdens het gehele traject in kaart te brengen en vervolgens oplossingsmogelijkheden aan te dragen. De projectgroep, bestaande uit vier verloskundigen, twee KNOV-medewerkers en een medewerker van Perined, is na een haalbaarheidsonderzoek van begin dit jaar nu gestart met het vervolgonderzoek. 

Samenvatting haalbaarheidsstudie 

In oktober 2022 is de projectgroep gestart met een haalbaarheidsstudie. Daarin zijn 17 onderwerpen geanalyseerd die vanuit het dossier naar Perined verzonden worden. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat voor veel items vrijwel overal in de dossiervoering of de dataroute verbetermogelijkheden liggen. De resultaten waren aanleiding om de analyse uit te breiden naar de volledige kernset (alle onderwerpen die naar Perined worden verstuurd) en een deel van het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD).  

Huidige stappen 

Er wordt op meerdere vlakken aan het project gewerkt. Om te beginnen hebben de verloskundigen uit de projectgroep een uitgebreide analyse gedaan van de kernset. Hierbij hebben zij bijvoorbeeld gekeken naar de begrijpelijkheid van de definitie en invulinstructies. Tevens hebben zij de bijbehorende antwoordcategorieën op (over)compleetheid beoordeeld en mogelijke problemen bij het registreren (in de verschillende VIS’en) aangegeven. Ook is de relevantie voor kwaliteitsverbetering aangegeven. Dit was een enorme klus en onmisbaar voor een goed vervolg van het project. Daarom willen we de verloskundigen die deze uitgebreide analyse hebben uitgevoerd hartelijk bedanken!
Samen met hen en andere verloskundigen gaan we in augustus en september in gesprek over toepasbare oplossingsmogelijkheden in de dagelijkse praktijk. Met alle bevindingen uit deze stappen worden knelpunten opgesteld waarbij we een prioritering kunnen aanbrengen en oplossingsrichtingen kunnen aandragen. Wil je met ons meedenken over oplossingen die voor jou in de praktijk werkzaam zijn? Je bent van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Eline Nanninga, enanninga@knov.nl. Zie ook deze oproep

Daarnaast zijn we in gesprek met de VIS’en. Zij zijn op de hoogte van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en zijn in wisselende mate aan de slag gegaan met verbeterstappen. We streven ernaar de verwerkingsstappen binnen hun systemen in kaart te brengen en eventuele knelpunten aan het licht te brengen om te kunnen oplossen. 

Tot slot wordt op dit moment de verwerking bij Perined (en de onder hun verantwoordelijkheid werkende verwerkingspartijen) volledig geanalyseerd. Perined is verantwoordelijk voor grofweg 5 verwerkingsstappen. Dat loopt van een onleesbaar technisch bericht tot overzichtelijke tabellen/grafieken in mijnPerined. Voor elk van de 5 stappen worden de in- en output vergeleken. Dat moet overeenkomen met de opgestelde verwerkingsregels. Inmiddels zijn er al enkele knelpunten gesignaleerd en zelfs al opgelost.  

Vervolg en tijdlijn 

De verwachting is dat alle analyses in november zijn afgerond. Daarbij streven we naar duidelijke oplossingsmogelijkheden die in 2024 opgepakt kunnen worden. Welke oplossingen dit zijn, is ook afhankelijk van andere lopende (landelijke) projecten die met registratie en gegevensuitwisseling te maken hebben. Waar mogelijk lossen we quick-wins op. Bij de structurele en grotere knelpunten zijn meerdere partijen betrokken, waardoor goede en open samenwerking noodzakelijk is.  

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met beleidsadviseur Eline Nanninga, enanninga@knov.nl 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.