Nieuwsbericht

13 november 2023

Na een intensief afstemmingstraject zijn de leveranciers van de verloskundiginformatiesystemen en de penvoerders van de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect, Onatal en Orfeus het eens over de samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt over wat en wanneer er opgeleverd wordt om gezamenlijk het eindresultaat te kunnen halen. Dit betekent dat de partnerschappen verder kunnen met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Hiermee komt veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stap dichterbij.

De komende maanden worden verdere stappen gezet om tot implementatie over te kunnen gaan en worden de eerste praktijken aangesloten. Vanaf begin 2024 volgen stap voor stap de overige praktijken. Zo komt op korte termijn data beschikbaar die nodig is voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en met cliënten. De verloskundigenpraktijken worden hierover verder geïnformeerd via de penvoerder van hun partnerschap.

Vrije digitale informatie-uitwisseling vormt het fundament voor een veilig en goed op elkaar aansluitend zorgproces in de geboortezorg. Op basis van nationale en internationale wetgeving wordt de mogelijkheid om zonder drempels data uit te wisselen gefaciliteerd. Dit wordt bijvoorbeeld geregeld in de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Ook werkt de Europese wetgever op dit moment aan nieuwe richtlijnen en verordeningen over dit onderwerp, zoals het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over en de European Health Data Space (EHDS).

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij info@carecodex.org.