Nieuwsbericht

15 januari 2024

Het project Verbeteren van datakwaliteit heeft het afgelopen anderhalf jaar in kaart gebracht wat er gebeurt met gegevens vanaf het registreren in het verloskundig informatiesysteem (VIS), het verzenden naar Perined, tot en met presentatie in mijnPerined. Per onderwerp uit het dossier heeft de werkgroep geanalyseerd welke verwerkingsstappen er plaatsvinden in deze datajourney en welke knelpunten hierbij spelen.   

De knelpunten zijn opgenomen in een knelpuntenlijst met een suggestie voor het oplossen ervan. Een deel van deze knelpunten kon snel opgelost worden en is meegegaan in nieuwe releases, bijvoorbeeld bij mijnPerined. Voor het resterende deel is beschreven welke (snelle) oplossingen er zijn en/of welke structurele aanpassingen er gedaan kunnen worden.  

Herziene instructie voor aanleveren naar Perined 

Zowel voor gegevensuitwisseling als de rapportages is het belangrijk dat alle verloskundigen op een eenduidige en juiste wijze gegevens invoeren en aanleveren bij Perined. Als alle verloskundigen in Nederland consequent en goed gegevens registreren en aanleveren bij Perined, draagt dat bij aan de positie en toekomstbestendigheid verloskundigen, digitale gegevensuitwisseling, waardegedreven zorg en kwaliteit van de geboortezorg. Ter ondersteuning zijn de instructies voor het aanleveren van gegevens naar Perined herzien. De instructies laten zien welke informatie vanuit het dossier meegaat in het bericht naar Perined (de kernset) en geeft daarbij de invulinstructies vanuit de Eenheid van Taal weer. De instructies voor aanleveren vanuit Vrumun en Orfeus zijn herzien en opnieuw vormgegeven. De herziene instructie voor aanleveren vanuit Onatal volgt later omdat de inrichting van Onatal rondom het aanleveren nog wordt aangepast. Tot die tijd kan de oorspronkelijke versie van de instructie nog worden gebruikt. Alle instructies voor de VIS’en vind je op de pagina Registeren van gegevens door verloskundigen
Werk je niet met een VIS maar in Chipsoft of Mosos? Dan vind je de instructies bij Perined op de website. 

Vervolg  

Het project Verbeteren van datakwaliteit is hiermee afgerond. In 2024 gaan we door met de oplossingen voor de gevonden knelpunten en het analyseren welke structurele aanpassingen er gedaan moeten worden in relatie met waardegedreven zorg.  

Heb je vragen over dit project of over de aanlevering naar Perined? Log in op Mijn KNOV, ga naar Mijn Helpdesk en stel daar je vraag. 

Meer informatie 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de Kwaliteitsgelden van ZonMw.