Nieuwsbericht

03 juni 2024

Hogeschool Zuyd heeft per 1 juni 2024 een bijzonder lectoraat “Sociale zorg in de verloskunde” ingesteld. Dr. Marijke Hendrix is benoemd als bijzonder lector. Dit lectoraat is een onderdeel van de Academie Verloskunde Maastricht en nauw gelieerd met het huidige lectoraat Midwifery Science.

Met dit lectoraat wil de hogeschool verdere kennisontwikkeling stimuleren voor manieren waarop verloskundigen en hun partners in de geboortezorg invulling kunnen geven aan de (psycho)sociale zorg voor (aanstaande) ouders en hoe ze de samenwerking met het publieke en sociale domein kunnen verbeteren. Dit doen ze door onderzoek samen met cliënten en het werkveld en het implementeren van deze kennis in de praktijk en het onderwijs. Dit moet bijdragen aan goede en toegankelijke verloskundige zorg voor alle vrouwen en hun partners. Een gezonde start van een nieuwe generatie.

Na de zomer wordt een save-the-date verstuurd voor de inaugurale rede.