Uitwendige versie

Laatste update: 07 februari 2023
Plaatsingsdatum: 09 maart 2015

In Nederland komt de stuitligging voor bij ongeveer 4% van alle zwangerschappen. De KNOV adviseert om elke zwangere vrouw met een stuitligging vlak voor of tijdens de uitgerekende periode een uitwendige versie aan te bieden. Hierbij wordt het kind manueel van stuit- naar hoofdligging gedraaid. Het KNOV-standpunt ‘Uitwendige versie’ is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken over de effectiviteit en veiligheid van de uitwendige versie. Het gaat in op de randvoorwaarden voor een veilige uitwendige versie en geeft aanbevelingen voor de uitvoering ervan. 

Uit onderzoek blijkt dat het draaien van het kind een veilige en effectieve methode is om het aantal geboorten in stuitligging te verminderen. Risico's en complicaties van een stuitbevalling worden zo voorkomen. Bovendien vermindert de uitwendige versie het aantal keizersneden significant. Het draaien van het kind kan zowel in de eerste als in de tweede lijn plaatsvinden.

In 2022 wordt dit standpunt herzien.

Anti-D immunoglobuline 

Het standaardbeleid na een al of niet geslaagde uitwendige versie bij Rhesus negatieve zwangeren is het toedienen van 1000 IU anti-Rhesus (D) immunoglobulinen i.m. wanneer het kind Rhesus-positief is. Bij een tweede versiepoging binnen twee weken hoeft geen anti-D immunoglobuline toegediend te worden.

 • Het draaiboek Uitwendige versie ondersteunt bij het invoeren van een versiespreekuur. Het draaiboek is het resultaat van een pilot en overleg met verloskundigen en andere experts. 

  Uitgebreide en aanvullende informatie is te vinden op de website www.stuitinwest.nl. Deze website is gemaakt door verloskundigen en gynaecologen uit Amsterdam West en het OLVG-West. Hierop staat alle relevante (achtergrond-) informatie over een uitwendige versie en een bevalling van een kind in stuitligging, in vier talen (Nederlands, Engels, Arabisch en Turks) en met korte ( demonstratie-) filmpjes in deze vier talen ondertiteld.

 • Alle versies die verricht zijn door versiekundigen worden geregistreerd in het registratieplatform. Deze gegevens zijn belangrijk voor herregistratie van versiekundigen, maar ook voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Het registratieplatform bevat inhoudelijke registraties van verloskundigen met cliëntgegevens over de uitwendige versie. Registratie van de uitgevoerde versies in het registratieplatform is één van de eisen voor herregistratie in het deelregister Uitwendige Versie

  Inloggen registratieplatform

  Door in te loggen in het registratieplatform kan een registratieformulier per versie worden ingevuld. Inloggen registratieplatform.

  Wil je weten hoe je kunt inloggen? Bekijk dan de instructie Inloggen registratieplatform.

  Vragen 

  Heb je een vraag rondom het registratieplatform? Mail dan naar registratieplatform@knov.nl. Op basis van de meest gestelde vragen vullen we de Q&A aan. Bekijk de Q&A registratieplatform uitwendige versie

 • In 2006 hebben NVOG, ZN en KNOV een gezamenlijke verklaring afgelegd over de uitwendige versie als een veilige en effectieve methode om het aantal geboorten in stuitligging te verminderen.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda