Richtlijn

Laatste update: 15 september 2021
Plaatsingsdatum: 09 maart 2015

In Nederland komt de stuitligging voor bij ongeveer 4% van alle zwangerschappen. De KNOV adviseert om elke zwangere vrouw met een stuitligging vlak voor of tijdens de uitgerekende periode een uitwendige versie aan te bieden. Hierbij wordt het kind manueel van stuit- naar hoofdligging gedraaid. Het KNOV-standpunt ‘Uitwendige versie’ is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken over de effectiviteit en veiligheid van de uitwendige versie. Het gaat in op de randvoorwaarden voor een veilige uitwendige versie en geeft aanbevelingen voor de uitvoering ervan. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma