Nieuwsbericht

15 augustus 2023

Met trots delen we onderstaande infographic waarin de geregistreerde uitwendige versies van 2021 en 2022 uit het inmiddels gesloten versieregister van de KNOV inzichtelijk zijn gemaakt. Deze infographic is tot stand gekomen met inzet van Mabel van Antwerpen en Plien Lammerts (verloskundigen in opleiding) en de commissie Uitwendige Versie.

De infographic geeft onder andere een overzicht van het slagingspercentage van de geregistreerde versies en de modus partus na een geslaagde en niet-geslaagde versie. Het versieregister van de KNOV bevat met name data uit de eerste lijn. Sinds december 2022 is het oude versieregister gesloten en kunnen versies worden geregistreerd in het nieuwe registratieplatform.

Een warme oproep aan alle versiekundigen om de uitwendige versie goed te registreren in het registratieplatform (inclusief follow-up).
Aan verloskundigen die cliënten verwijzen naar een collega versiekundige de vraag om de follow-up gegevens zo snel mogelijk aan te leveren aan de betrokken versiekundige, zodat zij een complete registratie van de versie kan realiseren. Alleen zo kunnen we zorgen voor complete registratie en daarmee de kwaliteit van de uitwendige versie door verloskundigen en in de eerstelijn (blijven) aantonen.

Heb je een vraag rondom het registratieplatform? Stuur een mail naar registratieplatform@knov.nl  
Heb je een vraag over het deelregister uitwendige versie, onderdeel van het Kwaliteitsregister? Stuur een mail naar kwaliteitsregister@knov.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.